Бочварски: Автобусот кој изгоре го нема во електронската база на министерството за вршење меѓународен превоз

Автобусот кој изгоре и одзеде 45 животи, не бил пријавен за вршење меѓународен превоз, обзнани министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски. Тој посочи дека „Беса транс“ има пријавено четири возила, но опожареното, не е меѓу нив. Бочварски, кажа дека Инспекторатот за транспорт требало да контролира дали превозникот имал лиценца за тоа возило. Сега, отпочната е и постапка за одземање на лиценцата на превозникот, а Инспекторатот ќе направи вонреден инспекциски надзор.

„Министерството издава лиценца за меѓународен превоз на патници и извод од патници за меѓународен превоз на патници. Возачот мора да има меѓународен сертификат за превоз на патници. Во системот на МТСП, конкретниот превозник е заведен со четири возила кои имаат лиценци за превоз. Превозникот може да врши превоз на патници откако ќе добие лиценца за моторното возило. По добиените информации од МВР за опожареното возило, констатиравме дека тоа не било пријавено и поради тоа го нема во базата на Министерството за транспорт и врски. Превозникот е должен веднаш, а најдоцна за 15 дена сите промени настаните во поглед на исполнување на условите, тоа е пријавување или одјавување на возило или возач“, кажа Бочварски.

Тој посочи дека компанијата чиј автобус беше опожарен, ги исполнила условите да добие лиценца за превоз на патници.

„Се работи за утврдување на причините за несреќата. Од аспект на министерството со кое раководам, превозникот на 18.07.2018 година доставил барање за добивање на лиценца за превоз на патници. Има целосна документација и ги исполнил условите, за што му е дадена лиценца за превоз на патници. Тој имал уредна документација за техничките услови. Доставил список од ПИОМ за возачи во редовен работен однос. Ги исполнил условите и му била издадена лиценца. Според комплетната документација, превозникот до овој момент има уредна лиценца за меѓународен превоз на патници“

Бидејќи превозникот вршел меѓународен превоз без извод за лиценца за тоа возило, Министерството за транспорт и врски отпочна постапка за одземање на лиценцата за работа на превозникот, додаде Бочварски