Оливер Ефтимов на местото на досегашниот началник на СВР Охрид Зоран Серафилиоски

На местото на досегашниот началник на СВР Охрид Зоран Серафилиоски за нов началник времено е именуван Оливер Ефтимов, досегашен виш советник во СВР Струмица во Одделение за деташирани работници при СВКПС
Направени се промени и во други раководни позиции при повеќе организациони единици во рамки на СВР Охрид

За нов началник на ПС за БПС Охрид е именуван Рубинчо Џавероски досегашен помошник командир во ПС за БПС Охрид.

Горанчо Наќевски, досегашен советник за јавен ред и мир и превенција во Секторот за полициски работи од општа и посебна надлежност при БЈБ на МВР, времено е распореден на работно место началник во Одделение за полиција при СВР Охрид, на местото од досегашниот начелник на оваа организациона единица Велко Спространов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *