ЗВОНКО ТРПЕСКИ Е НОВИОТ ДИРЕКТОР НА ОСУ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Градоначалникот Никола Бакрачески го прифати предлогот на Училишниот одбор и за нов директор на Општинското средно училиште „ Св. Климент Охридски“  го избра Звонко Трпески , професор по  историја. Претходно беа спроведени  сите законски процедури за избор на прв човек на оваа образовна институција. 

Сегашниот директор Звонко Трпески освоил 6 гласа а неговиот против кандидат 4 гласа ,
Одборот го сочинуваа :
двајца претставници на родителите
тројца претставници од Локаланта
и останатите професори од Св. Климент Охридски .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *