Младински лидерски форуми организирани од ОБСЕ/ОДИХР

Во наредниот период ќе се одржат два лидерски форуми во рамките на проектот на ОДИХР за стимулирање на политичко учество на младите во регионот на ОБСЕ.

Првиот од двата настани ќе се одржи во Варшава на 16 и 17.06.2014 година, со учество на млади лидери од Југоисточна, Централна и Западна Европа,како и од Северна Америка, додека пак вториот настан е наменет за млади лидери од ИСточна Европа, Централна Азија, Монголија и Јужен Кавказ. Одржувањето на вториот форум зависи од прибирањето на доволен фонд на финансиски средства.

Двата настани се отворени за млади лидери на возраст од 25 до 35 години и заинтересираните кандидати треба да аплицираат на веб страната http://www.osce.org/odihr/117101.

Трошоците за учество на одбраните кандидати се на товар на ОДИХР. Крајниот рок за пријавување е 16 мај 2014 година

 По прифаќањето на апликацијата од страна на организаторот, Ве молима да ја проследите информацијата до канцеларијата за односи со јавност при Агенцијата за млади и спорт на емаил: tanedimovski@yahoo.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *