СЕ ПОСТАВУВА ЛИНИЈА ЗА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА КРАК ОД УЛИЦА “СТИВ НАУМОВ“

Согласно Годишната програма за работа на Секторот за комунални дејности,сообраќај и улици при Општина Охрид во делот на отворање на нови линии за водовод и фекална канализација, ЈП Нискоградба  активно работи на поставување  на линија за фекална канализација на крак од ул. “Стив Наумов“. Финансиски средства  за овој зафат се  целосно  обезбедени од општина Охрид.

Станува збор за прв зафат од ваков тип  во овој дел од општината и освен кон подобрување на квалитетот на живеењето на жителите од овој дел на градот ќе придонесе и кон подигањето на нивото на еколошките стандарди ,посебно ако се има во предвид дека во досегашниот период фекалните води се слеваа во коритото на реката “Грашница“ која минува на овој потег.
Од Секторот за комунална дејност истакнуваат дека и во иднина ќе продолжат да ги решаваат ваквите горливи проблеми на граѓаните коишто биле таложени со години и децении на назад

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *