ИДНОТО ”МАЛО ПРИСТАНИШТЕ” ВО ОХРИД

вака би требало да изгледа идното мало пристаниште ! ! !

 

1e

 

2e

 

3e

Leave a Reply

Your email address will not be published.