УГОСТИТЕЛИТЕ ВО НАЈСКОРО ВРЕМЕ ДА ГИ ПОДМИРАТ ОБВРСКИТЕ ЗА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

УГОСТИТЕЛИТЕ ВО НАЈСКОРО ВРЕМЕ ДА ГИ ПОДМИРАТ ОБВРСКИТЕ ЗА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Општина Охрид упатува апел до сопствениците на угостителските објекти кои не ги подмириле обврските  за краткотраен закуп на градежно земјиште тоа да го сторат во најскоро време затоа што во спротивно ќе бидат санкционирани од соодветните инспекциски служби и не ќе може да поднесуваат барања за тековната година.

Износите кои треба да се платат се определени според квадратурата на проектот за поставување урбана опрема, согласно договорите кои ги склучиле.

Општина Охрид има издадено околу 38 одобренија за угостителски објекти за користење на градежно земјиште за 2018 година, а околу 25 угостителски објекти не ги имаат подмирено обврските за таа година.  Вкупните обврски по однос на закуп на земјиште и комунални такси  изнесува 2.230.863  денари и должниците треба да го платат најдоцна до 31.01. 2019 година.

Согласно со Програмата за поставување на урбана опрема донесена на последната седница на Советот на општина Охрид, објавена во Службен гласник 1 се повикуваат сите заинтересирани правни лица за поставување урбана опрема за 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *