СЕ УРЕДУВА КРУЖНИОТ ТЕК НА БУЛЕВАРОТ „ ТУРИСТИЧКА“ И УЛИЦАТА „ СТИВ НАУМОВ“

Се работи на уредување на тротоарските површини и атмосферска канализација на кружниот тек на Бул. „ Туристичка“ и  улицата „ Стив Наумов“ .  Поставена е атмосферска канализација Ф-200 во должина од 45 метри  со собирни шахти, а воедно просторно се уредува  површина со бехатонска подлога  на 350 м2 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *