УТРЕ 02.11.2018 год.(петок) AКЦИЈА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ ЗЕЛЕН ОТПАД У.З.14 „РАДОЈЦА НОВИЧИЌ„

Ј.П.”Охридски Комуналец”-Охрид ги известува граѓаните на Општина Охрид дека на ден 02.11.2018 год.(петок) ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини (гранки, трева, жива града и др.)  во У.З.14 „Радојца Новичиќ„ .

Се молат граѓаните кои живеат во горенаведената урбана заедница доколку имаат ваков отпад уредно да го депонираат најдоцна до 10.00 часот  и претходно да го пријават во Р.Е.”Механизација” на тел.046/265-353 со наведување на локацијата, за да можат службите од Ј.П.”Охридски Комуналец”  благовремено да го подигнат. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *