Слабо англискиот – Погрешни натписи на новите табли за паркирање

Општина Охрид со Јп Билјанини извори почнаа со новиот проект за наплаќање на паркинг и денес 30 јуни 2018 беа поставени новите табли кои објаснуваат како се плаќа паркинг , но истите тие не се правилно напишани и за туристите кои не разбираат македонски – Сабота не се наплаќа паркинг.

SLABO ANGLISKIOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *