СЕ АСФАЛИТРААТ НЕКЛОЛКУ УЛИЦИ

Активностите за санација и реставрација на улиците низ градот продолжуваат. Денес, во тек се активности за асфалитрање на крак од улицата „Сирма Војвода“ ,  додека на улицата „Кленоец“  се пополнуваат ударните дупки, а крак од улицата „Карпош Војвода“ е во подготвителна фаза за асфалтирање. Вакви активности ќе продолжат и во наредниот период.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *