ЌЕ СЕ ОТСТРАНУВА НЕЛЕГАЛНО ПОСТАВЕНАТА УРБАНА ОПРЕМА

Се информираат заинтересирани прави и физички лица кои имаат потреба за поставување на урбана опрема, најитно да поднесат барање за поставување на урбана опрема, и да ја испочитуваат постапката за добивање одобрение за користење на истата. Во спротивно општина Охрид ќе започне со отстранување на нелегално поставената урбана опрема.

ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА (МАСИ И СТОЛОВИ ПРЕД УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ) НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *