Офелија Петреска директор на ОУ „Григор Прличев“

Со решение на градоначалникот на општина Охрид Јован Стојаноски, за директор на основното училиште „Григор Прличев“ назначена е Офелија Петреска, вработена како педагог во училиштето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *