ЗАПОЧНА ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СПОРТСКИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

Во ОУТУ „ Ванчо Питошеки“ денес започна запишувањето на учениците за двете спортски паралеки за
фудбал и ракомет за учебната 2014/15 година. Приемот на документите за спортските паралелки ќе се
врши денес и утре, а резултатите ќе бидат објавени на 20 јуни 2014 година.

Приемот на документи за угоститеслко- туристичката струка ќе биде на 23 и 24 јуни, а резултаите
ќе бидат објавени на 25 јуни.За учебната 2014/2015 година во ОУТУ „ Ванчо Питошески“ во прва година
можат да се запишат 272 ученика , во 8 паралелки за профилите келнер, готвач, угостителски техничар,
угостителски техничар за рурален туризам и хотелско- туристички техничар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *