ЈП Градски гробишта – партерно го уреди просторот пред „Светијонската куќа” во село Велгошти

По налог на Локалната Самоуправа и Фондот за комунален развој работните екипи на ЈП Градски гробишта Охрид започнаа со работни активности  – партерно уредување на просторот пред „Светијонската куќа” во село Велгошти на површина од околу 220 м2.  Градежните активности се очекува да се завршат до крајот на неделава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *