ЈП „Градски Гробишта” Извршено е поплочување со бекатон плочки во населба Охридати

Деновиве, работните екипи на ЈП „Градски Гробишта” Охрид по налог на Локалната Самоуправа и Фондот за комунален развој извршуваа работни зафати на неколку локации низ градот.

  1. Извршен е ископ на канали во кругот на Градските Гробишта и тоа на источниот, западниот и северниот дел околу парцелата, со цел заштита од поплави.
  2. Извршена е санација на ѕид од камен на ул. Григор Прличев во должина од 5,4m и висина од 1,5m.
  3. Извршено е поплочување со бекатон плочки во населба Охридати на површина од околу 150m2.
    ИСКОП НА КАНАЛ ВО КРУГОТ НА ГРОБИШТАТА (1) САНАЦИЈА НА ЅИД НА УЛ. ГРИГОР ПРЛИЧЕВ (2) ПОПЛОЧУВАЊЕ СО БЕКАТОН ВО НАС. ОХРИДАТИ (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *