ЈП „Градски Гробишта” е во завршна фаза со изградбата на трибините

Градежната оператива на ЈП „Градски Гробишта” Охрид е во завршна фаза со изградбата на  на трибини на повеќенаменското спортско игралиште  во  ОУ „Св. Климент Охридски”.

Трибините се  направени од армиран бетон, а финансиската конструкција на овој градежен зафат изнесува околу 660.000 денари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *