КОНКУРС ЗА НАЈДОБАР РАСКАЗ “ЖИВКО ЧИНГО“

Во пресрет на манифестацијата “Вечер на Чинго“, Општина Охри го распишува конкурсот за најдобар расказ. Традиционално награда ќе биде врачена на 13 август.


По повод традиционалната културна манифестација „Вечер на Живко Чинго“, Општина Охрид го распишува годинешниот

К О Н К У Р С  З А   Н А Ј Д О Б А Р   Р А С К А З

Услови за учество на Конкурсот:

1.Право на учество на Конкурсот со свој расказ има секој полнолетен граѓанин на Република Македонија

2.Трудовите треба да се достават во печатена форма во три примероци под шифра, без лични податоци за авторот, на адреса: ОПШТИНА ОХРИД, ул.„Димитар Влахов“бр.57  со назнака : ЗА КОНКУРСОТ ЗА РАСКАЗ;

3.Авторското право  се докажува со четвртиот примерок;

4.Краен рок за доставување на трудовите  е 31.07.2016 г;

5.Жири-комисијата  ќе ги објави резултатите од Конкурсот во дневниот печат најдоцна до 08.08.2016.

Наградата за најдобар расказ е една и изнесува 30.000 денари, а истата ќе биде врачена на 13.08.2016 година на традиционалната културна манифестација„Вечер на Живко Чинго“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *