СЕ ГРАДАТ ТРИБИНИ НА СПОРТСКОТО ИГРАЛИШТЕ ВО ОУ„ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

По налог на Локалната самоуправа градежната оператива на ЈП „Градски Гробишта” -Охрид започна со реализација на проектот за изведба на трибини на повеќенаменското спортско игралиште  во   ОУ „Св. Климент Охридски”.

Трибините ќе бидат направени од армиран бетон, а финансиската конструкција на овој градежен зафат изнесува околу 660.000 денари.

Се очекува изведбата да заврши за околу две недели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *