ПОЗНАТИ ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ КОИ ЌЕ ГИ ФИНАНСИРА ОПШТИНА ОХРИД

Познати се добитниците на финансиски средства по „Јавниот повик за финансирање на програми и проекти од јавен интерес на општина Охрид за 2016 година“.
Претставниците на здруженијата на граѓани и институции кои се избрани за доделување на финансиски средства, се повикуваат во рок од три работни дена, почнувајќи од 23.05.2016година (понеделник) од 08 – 16 часот, да дојдат во Секторот за образование за да ги потпишат договорите за учество во финансирање на програми и проекти.

ПРИЛОГ:

ЛИСТА НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ КОИ ЌЕ ГИ ФИНАНСИРА ОПШТИНА ОХРИД ВО 2016 ГОДИНА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *