ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА ЈАВЕНИОТ ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ОДРЖЛИВИОТ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗМОТ ЗА 2016

Рокот за аплицирање на ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА ОДРЖЛИВИОТ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗМОТ ЗА 2016 година , се продолжува. Заинтересираните своите пријави можат да ги достават најдоцна до 13.05.2016 год. До 16 часот. Пријавите кои ќе пристигнат по завршувањето на крајниот рок ќе бидат автоматски одбиени.Целосната документација да се достави на следната адреса:
ОПШТИНА ОХРИД
Сектор за туризам и ЛЕР
ул. Димитар Влахов бр.57
6000 Охрид
со назнака:  “Ј А В Е Н   П О В И К –  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА ЗА ОДРЖЛИВИОТ ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ТУРИЗМОТ ЗА 2016 г.“

УПАТСТВО ЗА АПЛИЦИРАЊЕ
АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛАР

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *