ГРАДЕЖНИ АКИТВНОСТИ ВО ВЕЛГОШТИ

Градежната оператива на ЈП „Градски гробишта“ денес, започна со активности во Велгошти, каде се изведуваат градежни зафати за поплочување на улички со бехатон плочки со вкупна површина од 700м2. Исто така се поставуваат  коловозни и парковски ивичници, се  врши бетонирање на тротоари и патеки, како и изработка на собирни и одводни површини.


Градежните активности се очекува да завршат за околу еден месец, а вкупната вредност на овие  зафати изнесува повеќе од 1 000 000 денари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *