Поставен 40м2 бекатон плочки околу црвата Св „Константин и Eлена”

По налог на Локалната Самоуправа и Фондот за комунален развој, оперативата на ЈП „Градски Гробишта” Охрид започна со работен зафат на поплочување со бехатон плочи на просторот околу црвата Св „Константин и Eлена” во с. Подмолје на површина од околу 40м2.

Градежните активности се при крај и истите се очекува да завршат до крајот на неделава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *