ПОЗНАТИ ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ ШТО ФИНАНСИСКИ ЌЕ ГИ ПОДДРЖИ ОПШТИНА ОХРИД

По предлог на Комисијата за разгледување на пристигнатите апликации по Јавниот повик за поднесување програми и проекти за реализација во 2014 година од општина Охрид, со Решение бр.08-5339/1 од 03.06.2014 година на градоначалникот Никола Бакрачески доделени се финансиски средства за следните апликанти:

http://ohrid.gov.mk/pdf/Finansiski_poddrzani_proekti.pdf

Воедно Ве информираме дека во текот на идната недела апликантите ќе бидат известени за денот на потпишување на договорите, за секој апликант поединечно. За подетални информации може да се обратите на тел. 070 276 549 во Секторот за образование, детска, здравствена и социјална заштита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *