O.У. Кочо Рацин со драмска претстава за крај на учебната година

СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА е драмата која ја изведоа учениците од 5-2 одд.
Учениците од 5-2 одд од О.У. Кочо Рацин -Охрид за свечена разделба со своите другарчинја од 1 до 5 одделение ја подготвија драмската претстава -Снежана и седумте џуџиња. Учениците од сите одделенија со голема радост ја проследија и беа многу радосни дека нивните другарчиња се потрудија да ја изведат нивната најомилена приказна за деца. Учениците од петто два одделение беа презадоволни со реакцијата на нивните другарчиња. Ние од се срце им посакавме наредниот пат да не изненадат со друга драмска театарска претстава по нивни избор.5 1 2 3 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *