Се менува уличното осветлување на улицата ”Стив Наумов”

Се заменуваатт традиционалните светилки кои трошат многу повеќе електрична енергија со нови економични и штедливи светилки.

Прогнозите говорат дека при целосна замена на радиционалните светилки со нови штедливи светилки на ниво на ЕУ до 2020 година ќе се заштеди електрична енергија колку што во моментов троши цела Белгија. Експертите од Македонија веќе излегоа со проекции дека целосната замена на светилките во земјава ќе заштеди струја еквивалентна на половина од годишното производство на енергија на хидроцентралата „Козјак“.

svetilki 3 SVETILKI 1 svetilki 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *