ОД 15 НОЕМВРИ УЈП СО ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИТЕ ЗА РАДИО ДИФУЗНА ТАКСА

Граѓаните кои имаат заостанати долгови за Радио Дифузна Такса истите мора да ги платат во најкраток можен рок, со цел да не се изложуваат на дополнителни трошоци на присилна наплата и блокирање на нивните сметки, активност која УЈП ќе ја отпочне од 15 ноември 2015 година кон должниците на оваа јавна давачка.

Како наједноставно да платите Радиодифузна такса?
-Со цел намалување на времето и трошоците за плаќање на РДТ, без чекање на шалтери, граѓаните може да извршат плаќање на таксата со Visa, Maestro и MasterCard безготовинска картичка преку интернет, користејќи ја електронската услуга „е-Радиодифузна такса“http://etax.ujp.gov.mk
Регистрацијата за е-РДТ е бесплатна, брза и едноставна, единствено што ви е потребно е пристап до интернет и е-пошта!

Како да проверите дали имате долгови за Радио Дифузна Такса?
-УЈП доставува известување (опомена) до обврзникот секој месец, за износот на заостанатиот долг во Решението за РДТ.
За проверка на состојбата на долговите за РДТ и за проверка дека извршеното плаќањето на РДТ е евидентирано во УЈП граѓаните може да го користат електронскиот сервис е-РДТ или со доказ за извршена уплата да се обратат во даночните канцеларии со цел да се осигураат дека нема да биде спроведена присилна наплата на долговите.

–За повеќе информации и техничка поддршка контактирајте преку Инфо центарот 0800 33 000;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *