Започна новогодишното украсување на Охрид

Започна новогодишното украсување на Охрид. И годинава ќе се користат постоечките реквизити кои се сопственост на општината, а китењето ќе биде во централното градско подрачје и главните „улични артерии“.