Охридски Комуналец со бројни активности пред празникот Илинден

Оридски Комуналец започна со голем број на редовни и вонредни активности особено сега во екот на туристичката сезона и пред големиот празник Илинден.

✅ Се одржуваше јавната хигиена и зеленило околу црквите Св.Илија и пристапните патеки во селата Велгошти, Косел и Лескоец

✅ Одржување на парковската содржина кај спомен-обележјето на илинденците во градскиот парк

✅ Темелно миење на повеќе локации каде се поставени контејнери
✅ Одржување на хигиената на просторот од скејт-паркот пред и по одржување на настанот Free spirit day
✅ Дотур на вода со цистерната како асистенција во гасење на пожар во с.Вапила
✅Плевење , косење и чистење обрасната вегетација ул. Гоце Делчев, 7.ми Ноември с.Рача и шумската патека во Стар Град

✅Средување на јавната површина по гаснење на запалено возило каде претходно интервенираше ППЕ-Охрид