Проработе Вулканот во Косел

Големо количество на чад вечерва се издига над вулканот во Косел  . Охридската противпожарна единица веднаш излегле на терен но немало потреба од интервенција . Некои активности на вулканот ја поврзуваат со земјотресите и поплавите во регионот

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *