(ФОТО) Реалноста со која се соочува ЈП Охридски комуналец секојдневно

Апелираме до граѓаните да не фрлаат кабаст и зелен отпад во и покрај контејнерите! Да ги следат објавите на социјалните мрежи кога се подига во која населба и улица кабаст и зелен отпад или да пријават на телефонските дежурни броеви ????075 495 428 и ????075 397 944!!!