Од 2 Јуни комуналниот отпад ќе се подига од 06:00 часот наутро

Од 02.06.2023 год. комуналниот отпад ќе се подига од 06:00 часот наутро.

– Согласно Програмата за работа за оперативната 2023 год., Ј.П.„Охридски Комуналец” од 02.06.2023 год. ќе започне со собирање, транспорт и депонирање на комуналниот отпад од 06:00 часот . Овие активности се превземаат заради зголемениот обем на работа и потребите кои се наметнати во летниот период.

Инфо : ЈП Охридски Комуналец