Вонредна акција за подигнување кабаст и зелен отпад во с.Трпејца овој петок

Ј.П.„Охридски Kомуналец” на ден 12.05.2023 год.(петок) ќе организира вонредна акција за подигнување кабаст и зелен отпад во с.Трпејца
-Се молат жителите од с.Трпејца доколку имаат ваков отпад уредно да го депонираат на пристапни места најдоцна до 07.00 часот на 12.05.2023 година и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075-495-428, кој функционира секој ден во неделата во периодот 07.00 часот-21.00 часот