Секирите заминуваат во историјата – конечно и во Охрид пристигна машинско цепење дрва

Секирите заминуваат во историјата – конечно и во Охрид пристигна машинско цепење дрва…

„Цепачот“ ги информира граѓаните дека сега дрва се цепат со машина.

Машинското цепење на дрва изгледа вака : види видео , и е многу поефикасно и временски и финансиски исплатливо.

Контакт за машинско цепење дрва :

078 840 143 и 076 762 152