ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА РЕГИСТРИРАНИ ЗАНАЕТЧИИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2023 ГОДИНА

Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година, Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на општина Охрид за субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охридсо бр.09-2466/1 од 22.02.2023 година и Одлуката за давање согласност на правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на општина Охрид за субвенционирање на регистрирани занаетчии на подрачјето на општина Охрид со број 08-3254/93 од 14.03.2023 година објавува:

https://ohrid.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%b1%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b3-2/