vlada

Замрзнување и намалување цени на хигиенски производи

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало.

Станува збор за тоалетна хартија, влажни марамчиња, пелени за деца и возрасни и хигиенски влошки.

Највисоките цени на овие производи се утврдуваат на нивото на цените кои се применувале на 20 март 2023 година во трговијата на мало, коишто цени, според одлуката, се намалуваат за 13 проценти.

Највисоките цени на производите од оваа одлука ќе се применуваат до 31 мај 2023 година, а одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Фото архива