(ФОТО) Генералки плажа Потпеш, Канео и Пештани

Активности за генерално чистење (подигнување расфрлан отпад) и косење на трева во околниот простор од плажите Потпеш и Канео и пристапните улици во населба Канео
 Тековно одржување на јавната чистота во с.Пештани