Форум на жени СДСМ Охрид и СДММ засадија 20 зимзелени садници

Пролетни активности и заедничка дружба на Форум на жени СДСМ Охрид ,ЛК СДММ ОХРИД и форум на пензионери.
Засадивме 20 зимзелени садници помеѓу двете коловозни ленти на регионалниот пат Охрид – Св.Стефан.Да се грижиме за природата и да ја чуваме бидејќи таа им припаѓа на идните генерации.

https://www.facebook.com/100064620891043/posts/pfbid02AiwxDznz7oX7qvBtRrJFVtEy82Vh9TL9AHs2MwAD84wndojBWGxdVuUaGrPTQ1Jl/?mibextid=Nif5oz

Инфо & Фото : Фб Форум на жени СДСМ Охрид