Здружението Инклузија во соработка со Коалицијата за клима организира работилница за зајакнување на капацитетите на граѓанските организации

Коалицијата за клима во соработка со Здружението за мултикултурна интеграција Инклузија во рамките на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, како и регионалниот координатор за Југозападен плански регион, организираат работилница за граѓански организации од Југозападниот плански регион.

Работилницата ќе се одржи на 22-ри март со почеток во 12:00 часот во малата сала за состаноци на општина Охрид. На работилницата ќе се разгледуваат обврските кои што ги имаат здруженијата согласно законската регулатива во државата, како и правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, а се со цел да се зајакнат интерните капацитети на здруженија од регионот.

Организирањето на работилницата е дел од активностите предвидени во годишниот план за работа на Коалицијата за клима .

Проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“ е предводен од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест, во соработка со Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Организација за поврзување на природни вредности и луѓе (CNVP), а финансиски поддржан од Владата на Шведска.