Започна опремувањето со детски реквизити на игралишта на улиците “Даме Груев, “Крали Марко ” и населбата Далјан

Започна опремувањето со детски реквизити на игралишта на улиците “Даме Груев, “Крали Марко ” и населбата Далјан.
Во наредниот период оваа активност ќе ги опфати и останатите детски игралишта на територија на Општина Охрид.