Играчница HYPE PS5 – Охрид

Во Охрид отворена е играчница за Playstation 5 HYPE PS5 која се наоѓа на улицата Јане Сандански бр 30 до Охридската Гимназија, работно време секој работен ден од 12 до 04 часот.

1 час за 2 ИГРАЧИ цената изнесува 140 ДЕНАРИ.

1 час за 4 ИГРАЧИ цената изнесува 280 ДЕНАРИ.