Донесена е Одлука за замрзнување на цената на белиот и полубелиот леб до 33 денари

Владата на Република Северна Македонија ја одржа 132-та седница.

Владата донесе Одлука за определување највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Со оваа одлука се определуваат највисоките цени во трговијата на мало на леб, бел и полубел (сечен на парчиња, или цел).

Највисоките цени на производите, според предлогот од Министерството за економија, се утврдуваат во висина на цена којашто изнесува 33 денари по леб, со тежина којашто изнесува 450 грама и повеќе, а со тежина под 450 грама, се утврдува висина до 33 денари по леб, односно цена што ќе биде во сооднос со тежината на лебот.

Вака утврдените највисоки цени на производите, со оваа Одлука е предвидено да се применуваат до 31 мај 2023 година.

Во образложението од Министерството за економија е посочено дека, во најголем дел, производителите на пекарски производи, веќе три месеци се корисници на субвенционирана струја, а намалувањето на цените на белиот леб не е на соодветно ниво, поради што е оценето дека треба да има ограничувања на цени на посочените видови леб.