Се урива диво изграден објект пред Самоиловата тврдина

Денес започна уривањето  на диво  изграден објект пред Самоиловата тврдина во Охрид.

Фото :