Изградба на дрвен пешачки мост во населба Далјан кај месноста Грашница

Градежната екипа на ЈП „Градски Гробишта” Oхрид отпочна со изградба на дрвен пешачки мост во населба Далјан кај месноста викана Грашница. Мостот се наоѓа на самото место на сливот на реката Грашница во Охридското Езеро. Со изградбата на овој дрвен пешачки мост ќе се овозможи безбедно и непрекинато движење на пешаците на овој дел од обалата на Охридското Езеро.

 

мост (1) мостмост (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *