Фото : Новите камиони на Јп ,, Охридски Комуналец ”

kamion 7 copy

kamion 8 copy kamion 9 copy kamion 10 copy kamion 11 copy kamion 12 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published.