ЈП „Охридски комуналец“ со сол и ризла ги посипувa улиците

-ЈП Охридски Комуналец во моментов е на терен!

– Третирани улици села и населби со сол и ризла: Стар Град, Бараки, Велестово, Рамне, Елшани, Лакочереј, Велгошти, ул.Партизанска, ул.Димитар Влахов, ул.Јане Сандански, ул.Питу Гули, ул.7ми Ноември, ул.Асном, ул.Гоце Делчев, ул.Дамњ Груев и ул.Марко Нестороски.