ЈП„Охридски Комуналец“ со активност за заштита на чинарите

Екипите на Паркови и зеленило со активности за заштита на чинарите на територијата на општина Охрид кои се заштитени со посебни мерки
– Кај чинарот на плоштадот Крушевска Република се реализирани активности за обновување на заштитната кора, прихрана, дополнување со хумусна земја, чистење од суви и непотребни гранки и расчистување на околниот простор
– Кај чинарот во населба Воска се реализирани активности за прихрана, кастрење суви гранки и расчистување на околниот простор
Кај другите чинари на територијата на општина Охрид се интервенираше со отстранување на бршлените