ДЕНОВИ НА КАРИЕРА ВО ОХРИД

На  21-ви и 22-ри декември во  Охрид ќе се одржат Денови на Кариера.  Настанот ќе се одржува во просториите на касарна ХАБ во период од 12 до 18 часот.

Во прилог ја објавуваме Агендата за дводневното случување:

https://ohrid.gov.mk/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b8%d0%b4/