Заврши изградбата на пристапната патека за учениците од ОУ „Св. Климент Охридски“

Заврши изградбата на пристапната патека за учениците од основното училиште „Св. Климент Охридски“.

Патеката е во должина од 45 метра, а покрај неа се изгради и потпорен ѕид.

Инфо: Фб. Градоначалник Кирил Пецаков