ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ НА УЛИЦА „ПИТУ ГУЛИ“

Екипи на Јавното претпријатие „Нискоградба“ на улица „Питу Гули“изведуваат градежни активности за изградба на сливници и премини за одведување на атмосферска вода по целата должина на улицата. Со овај зафат се решава собирањето и одведувањето на атмосферските води кои до сега се мешаа со канализацијата и претставуваа дополнително оптоварување на мрежата за одведување на отпадните води и колекторскиот систем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *